~Ignorantia iuris nocet~
 

 

1. Zasady ogólne


a)
 Old Dogz jest gildią 'Rajdowo - Socjalną' której celem jest zrzeszanie polskich graczy na serwerze Draenor-EU oraz rajdowanie w End-Game'owych instancjach z jak najlepszymi wynikami. Każdy chętny do wstąpienia w nasze szeregi musi złożyć aplikację do gildii na forum w dziale rekrutacja i zostać zaakceptowany.

b) Gildią zarządza Lider, decyduje o przyjęciach do gildii, awansach oraz kickach a także mianuje i odwołuje Oficerów. Do Lidera Gildii należy decydujące słowo w sprawach gildyjnych.

c) Gildia oraz jej gracze stanowią jedność - działania jednej osoby wpływają na wizerunek całej gildii, dlatego noś tabard gildii z dumą, zachowuj kulturę na kanałach ogólnych w grze oraz forach na których podpisujesz się swoim nickiem. W grupie wypełniaj swoje zadania, nie ninjuj! nie przeklinaj! nie spamuj! nie łam ogólnych zasad gry! - psując swój wizerunek, psujesz wizerunek gildii i narażasz się na wyrzucenie z OD.

d) Gildiowicze mają się do siebie zwracać z szacunkiem. Mając problem lub nieporozumienie z kimś w gildii staraj się rozwiązać go prywatnie z tą osobą - jeżeli jednak nie możecie dojść do porozumienia zwróć się o pomoc do Oficerów lub Lidera Gildii. Nie twórz niepotrzebnej dramy z różnych powodów na guild chat'cie lub na forum, ponieważ nie będzie to tolerowane! - pozwól cieszyć się grą każdemu.

e) Każdy gracz robiący sobie przerwę od gry musi zgłosić to w dziale [Przerwy] na forum, od kiedy będzie offline w grze, przez jaki okres czasu a także kiedy ma zamiar wrócić do aktywnej gry. Po dwóch miesiącach offline, gracz dostaje odpowiednią rangę ("Offliner"). Postacie nieaktywne przez długi czas (ponad cztery mieśiące, lub sześć miesięcy jeśli zgłoszone) mogą być sukcesywnie usuwane.

f) Wejście na Team Speak wiąże się z akceptacja Regulaminu gildii Old Dogz. Nie przestrzeganie regulaminu na Team Speak’u grozi kickiem i/lub banem.

g) Osoby, które nie zgłosiły nowego main’a przed wyjściem z gildii zostaną usunięte, a podanie od razu trafia do działu podań odrzuconych. Alty takiej osoby również zostają usunięte z guildii.

h) Nieaktywne alty osób mainowo grających w innej gildii zostaną usunięte według uznania grona officerskiego. Dotyczy to również osób, które zgłosiły owe alty jako maina w Old Dogz.

 2. Zasady rajdów


a) Ranga raider przysługuje najaktywniejszym graczom grupy progressowej, przestrzegającym regulaminu, wykazującym wzorowe zachowanie, oraz  uczestniczących w życiu gildii.

b) Aplikacje rajdowe powinny być wypełnione w całości według podanego wzoru, gracz oraz jego postać powinna spełniać nasze wymogi które opisane są w dziale [Rekrutacja] czyli przede wszystkim posiadać czas na grę i świadomość że gra z prawdziwymi ludźmi.

c) Aplikując do grupy rajdowej jednocześnie deklarujesz swój czas w godzinach rajdowych. Obecność na każdym rajdzie jest obowiązkowa - w przypadku możliwego spóźnienia lub nieobecności należy obowiązkowo poinformować o tym na forum w temacie "Spóźnienia/Nieobecności" w dziale [Rajdy] na forum.

d) Rajdy Old Dogz odbywają się w poniedziałki, środy i niedziele, zbiórka oraz zaproszenia do rajdu zaczynają się o 19:45 - jeżeli nie jesteś dostępny na mainie rajdowym i nie uzgodniłeś tego wcześniej z Rajd Liderem oznacza to że jesteś spóźniony na rajd i możesz nie dostać się do składu, pierwszy pull rozpoczyna się o godzinie 20:00, rajd kończy się o godzinie 23:00 lub o godzinie 00:00 jeżeli Rajd Lider tak zdecyduje w szczególnej sytuacji.

e) Skład rajdu wybierany jest przez Rajd Lidera z osób dostępnych na rajd w momencie zbiórki według uznania oraz wymagań walk (Rajd Lider ma również prawo do zmiany składu podczas rajdu jeżeli progres grupy tego wymaga).

f) Osoby zapraszane do rajdu muszą być przygotowane na cztery godziny rajdu pod kątem taktycznym swojej klasy oraz roli, a postać musi posiadać zadbany gear oraz pełny zapas wszelkiego rodzaju potrzebnych consumabli .

g) W czasie rajdu obowiązkowo każdy uczestnik musi być online na 'Team Speaku' przez cały okres trwania rajdu oraz posiadać sprawny mikrofon. Rozmowy w czasie walk z trashem są dozwolone, przed pullem oraz w trakcie walki rozmowy o czymkolwiek niezwiązanym z rajdem są zabronione - tylko przydatne informacje, mówi Rajd Lider oraz osoby przez niego wyznaczone.

h) Uchybienia w przygotowaniu do rajdu lub podczas rajdu karane są przez Rajd Lidera utratą lootu, karą punktową lub kickiem z rajdu albo grupy rajdowej dla osoby nieprzygotowanej.

i) Do uczestnictwa w raidzie progressowym konieczne jest członkostwo gildii Old Dogz. Wyjątek mogą stanowić osoby przechodzące tak zwany tiral bądź w sytuacjach krytycznych pug.

j)  Dodatkowo dla chętnych organizowane są casualowe Fun Runy (poziom normal i heroic) odbywające się we wtorki od 20:00 do 23:00.

 3. Skargi i kary

a) Funkcjonuje system tabeli skarg z dokładną datą i osobą składającą skargę.

b) Otrzymanie trzech skarg wiąże się z otrzymaniem ostrzeżenia od Guild Mastera.

c) Przy każdej ze skarg Elder bądź GM próbuje rozwiązać konflikt na bieżąco.

d) Skargi, składane są na bieżąco, nie przyjmujemy skarg „sprzed miesiąca”.

e) Zebranie sześciu skarg, wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z gildii przez GM’a

f) Rozliczenie skarg będzie pół roczne, co pół roku, każdy startuje od zera (w ramach rozsądku).

 


 

4. Prawa i Obowiązki grona Elderów

 

  • Lisi – Guild Master / social / wyznaczanie Elderów oraz nadawanie im obowiązków i rozliczanie z nich.
  • Vraell – RL grupy progressowej
  • Ferror – social / moderator forum i rostera gildii
  • Goja – webmaster
  • Skwaru – moderator forum i rostera gildii / social

a) Elderzy posiadają prawo do kickowania z gildii offlinerów oraz altów ujętych w Zasadach ogólnych.

b) Każdy Elder jak i GM posiadają prawo do chatu oficerskiego in-game oraz działu „Elders Room” na forum.

 


 

5. Bank


Bank gildyjny jest własnością wszystkich graczy. Pierwsze 3 Taby są ogólnodostępnę dla wszystkich członków gildii, pozostałe są zarezerwowane na potrzeby rajdów. Apelujemy o rozsądne korzystanie z banku (zgodnie z prawilną socjalistyczną zasadą "każdemu wedle potrzeb, od każdego wedle możliwości").

 


 

6. Modyfikacje regulaminu gildii Old Dogz


Jako że nie ma nieomylnych ludzi a regulamin gildii Old Dogz to nie konstytucja USA, poddawany jest modyfikacjom mającym na celu rozwiewać wątpliwości, usuwać błędy zarówno stylistyczne jak i techniczne oraz dodawać lub usuwać istotne kwestie.

 7. Rangi Gildyjne oraz wymogi do ich otrzymywania

R-0. Eldest (Lider Gildii)

R-1. Elder (Officer) – nadawany i odbieramy przez Guild Mastera

R-2.  Raider – ranga za zasługi dla progressu gildii oraz za wzorową postawę na raidach

R-3.  Trial – ranga dla osób, które ubiegają się o rangę Raidera (okres próbny)

R-4.  Champion – ranga za zasługi dla gildii nadawana przez Guild Mastera po naradzie oficerskiej

R-5.  Member – ranga dla członka Old Dogz, który przeszedł przez okres próbny

R-6.  Alt – ranga dla każdej kolejnej postaci prócz „maina”, czyli postaci głównej

R-7. Offliner (patrz Zasady ogólne)

R-8. Puppy - tymczasowa ranga po przyjęciu, którą posiada się przez trwanie okresu próbnego

 

 

* Regulamin powstał w oparciu o pierwotną wersję, poprawioną o zebrane doświadczenia, przy współpracy członków gildii. Dotyczy tylko i wyłącznie zasad gry MMORPG World of Warcraft jako umowne zasady gry.

** Komentarze oraz ewentualne uwagi proszę pisać w dziale [Gildia] na forum lub jako prywatną wiadomość.